Tips & Menus / เคล็ดลับและเมนูอาหาร
     1. การเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุด คือ การทำคาร์ดิโอ เป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ เวลาหายใจเข้า หัวใจจะมีหน้าที่สูบฉีดและส่งเลือดเพื่อเป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อเผาผลาญไขมัน เช่น การเดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ฮูลาฮูป เต้นแอร์โรบิค กระโดดเชือก เป็นต้น
     2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน L-Carnitine plus 3L นั้น ดีกว่า L-Carnitine อย่างเดียว เนื่องจากจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญด้วยกรดอะมิโนอีก 3 ชนิด คือ กลูตามีน อาร์จีนิน และไลซีน ซึ่งจะช่วยได้ทั้งการเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมอยูในร่างกายและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่
     3. L-Arginine นอกจากจะกระตุ้นการทำผลิตโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งการสร้างกล้ามเนื้อ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปัญหาเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพราะอาร์จีนีนมีคุณสมบัติที่ช่วยในการขยายหลอดเลือด โดยการผลิตสารไนตริก ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้น โดยที่จะไปกระตุ้นเอนไซม์ในบริเวณใกล้เคียงให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า ไซคลิค กัวโนซีน โมโนฟอสเฟท ซึ่งกระบวนการนี้เองจะทำให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ อวัยวะเพศเกิดการขยายตัว ส่งผลให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศได้มากขึ้น
     4. BCAA จัดเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนจำเป็นต่อการสร้างมัดกล้ามเนื้อมากที่สุด และสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพตับ เนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึม BCAA ที่กล้ามเนื้อโดยตรงได้มากถึง 70% ทำให้ตับไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป